неприветливост

неприветливост
същ. - студенина, недружелюбност, нелюбезност, негостоприемност, неотзивчивост
същ. - строгост, суровост, непреклонност

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • негостолюбие — същ. негостоприемство, неприветливост, необщителност …   Български синонимен речник

  • недружелюбно — нар. недружелюбност, неприязненост, неприязън, неприветливост, нелюбезност, нерадушност, недоброжелателство, враждебност, ненавист, омраза, антипатия …   Български синонимен речник

  • неотзивчивост — същ. нерадушност, неразположение, студенина, неприветливост, негостоприемство, недружелюбност, нелюбезност, неприязненост същ. безчувственост, безразличие, апатия …   Български синонимен речник

  • непреклонност — същ. неотстъпчивост, непримиримост, упоритост, устойчивост, твърдост, непоколебимост, несклонимост, настойчивост същ. строгост, суровост, неприветливост същ. неизменяемост …   Български синонимен речник

  • неразположение — същ. отпадналост, унилост, болнавост, заболяване, болезненост, болест, страдание същ. скука, досада същ. недружелюбност, неотзивчивост, студенина, неприветливост …   Български синонимен речник

  • сдържаност — същ. въздържаност, студенина, неприветливост, равнодушие, въздържание, резервираност, умереност, скромност същ. самоограничение същ. самообладание, хладнокръвие, спокойствие същ. дискретност същ. необщителност, потайност същ …   Български синонимен речник

  • строгост — същ. суровост, грубост, студенина, неотстъпчивост, взискателност същ. пуританство същ. сериозност, важност, тържественост, внушителност, тежест, улегналост същ. жестокост, безмилостност, нечувствителност същ. непреклонност, неприветливост същ …   Български синонимен речник

  • суровост — същ. грубост, суровина, строгост, студенина, бруталност, твърдост същ. жестокост, безчовечност, свирепост същ. грапавост, грапавина същ. неотстъпчивост, безмилостност, нечувствителност същ. непреклонност, неприветливост …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”